Pripremljen Nacrt zakona o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti

Vesti

Foto: Pixabay.com

Radna grupa za izradu Nacrta zakona o zaštiti od jonizujućih zračenja i o nuklearnoj sigurnosti, pripremila je Nacrt zakona o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti.

Cilj donošenja ovog zakona jeste uvođenje novih standarda u sprovođenju mera zaštite od jonizujućih zračenja, nuklearne i radijacione sigurnosti i bezbednosti, uspostavljanje striktnog i celovitog nadzora nad izvorima jonizujućih zračenja i nuklearnim objektima, radijacionim delatnostima i nuklearnim aktivnostima, kao i nad upravljanjem radioaktivnom otpadom.

Pripremljeni Nacrt zakona o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti predstavlja korak u približavanju našeg zakonodavstva sa acquis communautaire (zakonodavstvo Evropske unije).

Njegovim odredbama se određuje pravni osnov za donošenje podzakonskih akata koji će omogućiti potpuno usklađivanje našeg prava sa evropskim propisima, na šta se Republika Srbija obavezala potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njenih država članica.

Pozivaju se svi zainteresovani da svoje komentare na navedeni nacrt dostave u elektronskoj formi (na adresu e-pošte: sekretarijat@ekologija.gov.rs i zakon@srbatom.gov.rs u što kraćem roku.

Nacrt zakona o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti (PDF) se može preuzeti putem linka.

Milisav Pajević