Pripremljen izveštaj o indikatorima biodiverziteta u Srbiji za 2014. godinu

IndikatoriBiodiverzitet2014

Agencija za zaštitu životne sredine izdala je obaveštenje u kojem je navedeno da je pripremljen izveštaj „Indikatori biodiverziteta u Republici Srbiji za 2014. godinu“.

Kako je navedeno u saopštenju, u pomenutom izveštaju obrađeno je 23 indikatora prirodne i biološke raznovrsnosti, šumarstva, lovstva, ribolova i održivog korišćenja prirodnih resursa.

Izveštaj „Indikatori biodiverziteta u Republici Srbiji za 2014. godinu“ možete pogledati na sledećem linku.

Sandra Jovićević

foto: sepa.gov.rs

izvor: sepa.gov.rs