Prioritet sačuvati elektroenergetsku stabilnost zemlje

Srbija

‚antic tanjug.rs

Ministar rudarstva i energetike Republike Srbije gospodin Aleksandar Antić izjavio je da Vlada Srbije mora da reši problem velikog broja zavisnih preduzeća u okviru JP „Elektroprivreda Srbije“, što će trajati jedan izvestan period jer se mora voditi računa o elektroenergetskoj stabilnosti Srbije. Prema njegovim rečima, u narednom periodu će Vlada zajedno sa Svetskom bankom i Evropskom bankom za obnovu i razvoj napraviti plan konsolidacije javnih preduzeća kao što su EPS, „Srbijagas“ i „Železnice Srbije“.

Gospodin Antić je istakao i da su prethodne Vlade formirale veliki broj zavisnih preduzeća u okviru EPS-a, kao i da sadašnja Vlada ne može za dan da reši nastalu situaciju, već će rešavati jedan po jedan problem. On je dodao da je pre svega potrebno sačuvati elektroenergetsku stabilnost zemlje, jer ukoliko se to ne desi višak radnika u sadašnjim zavisnim preduzećima trajno će ostati bez posla.

Sandra Jovićević

foto: kanal9tv.com