Primena evropskih standarda i najboljih mogućih tehnologija ključna za zaštitu životne sredine

 

Foto: srbija.gov.rs

Ministar zaštite životne sredine u Vladi Republike Srbije Goran Trivan sastao se juče, zajedno sa svojim saradnicima, sa generalnim direktorom Zajedničkog istraživačkog centra Evropske unije Vladimirom Šuhom.

Sastanak je bio posvećen razvijanju saradnje i usvajanju praktičnih rešenja za vodeća pitanja u oblasti zaštite životne sredine.

Zajednički istraživački centar Evropske unije je generalni direktorat Evropske komisije koji pruža usluge EU.

On obezbeđuje nezavisnu naučnu i tehničku podršku Evropskoj komisiji, Evropskom parlamentu, Savetu EU i državama članicama, s krajnjim ciljem da se ostvari sigurnija, čistija, zdravija i konkurentnija Evropa.

Trivan je na sastanku istakao da Ministarstvo zaštite životne sredine kroz realizaciju aktivnosti nastoji da prati trendove koji će omogućiti napredak u ovoj oblasti.

Prema njegovim rečima, saradnja sa naučnicima je veoma značajna za Ministarstvo, koje uvažava svako naučno mišljenje predstavnika univerziteta, fakulteta i naučnih instituta.

Ekologija nije sama po sebi cilj, već ona mora imati korist po celokupno društvo, i zato je primena evropskih standarda i najboljih mogućih tehnologija važna za naš razvoj, rekao je ministar.

Šuha je objasnio da centar na čijem je čelu sarađuje sa približno hiljadu javnih i privatnih organizacija, kao što su istraživački centri, univerziteti, regulatorna tela, lokalne vlasti, udruženja industrijalaca, preduzeća unutar 60 „mreža“ koje podržavaju njegove institucionalne aktivnosti.

– Naš osnovni zadatak jeste razvoj jedinstvene baze na nivou čitave EU za usaglašavanje sistema merenja, kao i koordinacije evropskih i globalnih istraživačkih mreža u cilju pružanja pomoći zemljama kandidatima, kako bi razvile bolje razumevanje nekih delova evropskog zakonodavstva i kapacitete za njegovo sprovođenje, naglasio je on.

Na sastanku je dogovorena podrška jačanju kapaciteta u procesu implementacije direktiva EU kroz profesionalnu, analitičku i naučnu pomoć, u cilju doprinosa održivom razvoju u Evropi, navodi se u saopštenju Ministarstva zaštite životne sredine.

Milisav Pajević