Primećen orao ribar, vrsta koja se smatrala iščezlom u Srbiji

Foto: Ustanova „Rezervati prirode“ Zrenjanin

Prilikom redovnog obilaska SRP “Ritovi donjeg Potisja”, čuvar prirode Milan Plavšić i diplomirani biolog-master Jasna Jovanov, uočili su jedinku orla ribara (Pandion haliaetus) na lokalitetu Komonj.

Ova vrsta je retka i redovan je posetilac Srbije tokom seobe u Afriku.

Orao ribar je prepoznatljiv po beloj glavi sa crnom prugom preko oka i po braon ogrlici na belim grudima. Raspon krila ove vrste se kreće od 152 do 167 centimetara a težina od 1200 do 2000 grama. Orao ribar je izuzetan lovac i poznat je po naglom obrušavanju i zaranjanju u vodu prilikom lova. Glavna hrana ove ptice su ribe.

Ova vrsta se vodi kao iščezla u Srbiji dok je na IUCN-ovoj listi svrstana u kategoriju nižeg stepena opasnosti.

Izvor: Ustanova „Rezervati prirode“ Zrenjanin