Prilika da postanete pionir u praksi za ublažavanje klimatskih promena ističe 1. juna!

Privredna komora Srbije vas poziva da učestvujete u EIT Climate-KIC programu „Pioniri u praksi“ koji će ove godine biti realizovan deveti put i ujedno četvrti put u Srbiji.

Foto-ilustracija: Pixabay

EIT Climate-KIC je najveće EU javno-privatno partnerstvo, angažovano na ublažavanju klimatskih promena i smanjenju emisija ugljenika. Zahvaljujući podršci Evropskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT), Climate-KIC aktivno deluje kroz mrežu od oko 400 partnera u 24 zemlje Evrope, među kojima dominiraju kompanije, visokoobrazovne i naučno-istraživačke institucije, lokalne samouprave i organizacije civilnog društva. Više informacija na www.climate-kic.org.

Program “Pioniri u praksi” je najveći EU program profesionalne mobilnosti sa ciljem unapređenja znanja u oblasti klimatskih promena i održivog razvoja. Obuhvata: onlajn obuku o sistemu inovacija, dve radionice, grupni projektni zadatak u vezi sa realnim lokalnim klimatskim izazovom, radnu praksu u trajanju 4-6 nedelja u nekoj od 19 evropskih zemalja (Bugarska, Češka, Estonija, Finska, Grčka, Hrvatska, Italija, Kipar, Letonija, Litvanija, Mađarska, Malta, Nemačka, Poljska, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Srbija i Španija), lično mentorstvo za unapređenje inovativnih veština i finansijsku podršku projekta za troškove boravka na radnoj praksi.

U programu mogu učestvovati:

  • Pioniri – profesionalci koji rade u nekoj od relevantnih oblasti, žele da unaprede svoja znanja i veštine i koji će biti upućeni na radnu praksu u inostranstvo. Preduslov učešća: univerzitetska diploma, napredno znanje engleskog jezika (minimum B2) i najmanje 2 godine radnog iskustva u relevantnim oblastima, prebivalište u nekoj od zemalja koje učestvuju i spremnost da pohađa sve segmenate programa.
  • Domaćini – kompanije/institucije/organizacije koje žele da ugoste profesionalca iz inostranstva i angažuju ga na konkretnom projektu bez troškova. Domaćini treba da obezbeđe radne uslove i pruže podršku pioniru u definisanju i realizaciji radnog zadatka.
  • Vlasnici lokalnih izazova – kompanije/institucije/organizacije definišu lokalni klimatski izazov i pružaju podršku pionirima pri osmišljavanju i razradi rešenja, u okviru grupnog projektnog rada.

Usled uticaja pandemije novog koronavirusa, program Pioniri biće ove godine implementiran u nešto izmenjenom formatu – uvodna radionica i grupni projektni zadatak biće onlajn, dok radna praksa može biti realizovana u fizičkom obliku, ukoliko se stvore uslovi u međuvremenu.

Rok za prijavu učešća pionira je 1. jun 2020. godine, a domaćina 16. jun 2020. godine. Više informacija o programu i prijava učešća na https://pioneers.climate-kic.org.

Pre popunjavanja prijave potrebno je prethodno se registrovati u EIT Climate-KIC zajednici, otvaranjem tzv. „Climate-KIC pasoša“ odnosno centralnog naloga koji vam omogućava da pristupite i ostalim EIT Climate-KIC edukativnim platformama.

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama, pošaljite imejl na ivana.putnik@pks.rs.

Izvor: PKS