Prijavljeno 37 inovacija na takmičenje „Inovativnim umom do pametne energije“

Region | Održivi razvoj

Inovativnim umom do pametne energije je takmičenje u kojem učestvuju mladi inovatori iz Tuzlanskog kantona i Brodsko-posavske županije. Cilj takmičenja je promocija mladih inovatora u unapređenju njihovih inovacija u područjima korišćenja obnovljivih izvora energije i povećanja energetske efikasnosti. Na takmičenje je prijavljeno 37 inovacija.

Solarni suncobran, indikator otvorenog prozora temperature i vlage u školskoj učionici, sistem za praćenje sunca, solarna samohodna kosilica samo su neke od inovativnih ideje koje su prezentovane stručnoj komisiji za odabir najboljih. Članovi komisije sa svakim inovatorom su obavili razgovor i kroz prezentaciju njihovih inovacija bolje se upoznali sa kandidatom i njihovom idejom.

Dvadeset takmičara čije prijave, nakon bodovanja komisije, osvoje najveći broj bodova (10 iz Tuzlanskog kantona (BiH) i 10 iz Brodsko-posavske županije (HR)) će osvojiti nagrade. Na sedmodnevnom kampu, koji će se održati u drugoj polovini juna 2018. godine, na području Brodsko-posavske županije, mladi inovatori će kroz praktičan rad dobiti mogućnost unapređenja svoje inovacije. Sve inovacije biće izložene i na festivalima mladih inovatora, koji će se održati u martu 2019. godine u Brodsko-posavskoj županiji i u aprilu 2019. godine u Tuzlanskom kantonu.

Takmičenje se realizuje u sklopu prekograničnog projekta INTERREG IPA CBC, Inovativnim umom do pametnih škola – PAMETNE ŠKOLE, koji finansira Evropska unija.

izvor: zelena-akcija.hr

Sandra Jovićević