Prijave protiv kompanija koje nisu dostavile podatke o otpadu

Srbija | Upravljanje otpadom

deponija vinca kurir.rs

Direktor Agencije za zaštitu životne sredine Republike Srbije gospodin Filip Radović izjavio je da će u narednom periodu biti podneto 5800 prijava protiv kompanija koje nisu dostavile podatke o otpadu za 2013. godinu. On je dodao da je samo 1400 kompanija dostavilo podatke o proizvedenim količinama otpada i načinu postupanja sa ovim otpadom. Kako je istakao, prema dostavljenim podacima u Srbiji je prošle godine proizvedeno 8,7 miliona tona otpada, a najveći proizvođači otpada bili su termoenergetski objekti. Od ovoga je oko 600 hiljada tona bio opasan otpad. Gospodin Radović dodao je i da je prošle godine za ponovno iskorišćenje preuzeto 1,8 miliona tona otpada.

Načelnik Odeljenja za upravljanje otpadom Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine gospođa Radmila Šerović izjavila je da je potrebno usaglasiti domaću regulativu iz oblasti zaštite životne sredine sa evropskom kako bi se Srbija našla u Evropskoj uniji. Ona je istakla i da će u narednom periodu biti objavljen izveštaj o opasnom otpadu u preduzećima u restruktuiranju, kao i da će za zbrinjavanje tog otpada biti potrebna pomoć države.

Ona je istakla i da je potrebno formiranje novog fonda za zaštitu životne sredine kako bi Srbija dostigla evropske standarde iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine.

Sandra Jovićević

foto: kurir.rs