Prijava za zelene inovacione vaučere do 30.4.

Vesti | Srbija

Program zelenih inovacionih vaučera pomaže malim i srednjim preduzećima da pristupe uslugama istraživanja i razvoja neophodnim za razvoj i unapređenje svojih proizvoda i tehnologija u cilju smanjivanja uticaja na životnu sredinu i efikasniju upotrebu resursa (energije, vode i materijala).

Foto: Milisav Pajević

Preduzeća koja ispunjavaju uslove se mogu prijaviti za zeleni inovacioni vaučer vrednosti do 20 hiljada evra koji pokriva do 90 procenata troškova spoljnih usluga istraživanja i razvoja (bez PDV-a). Od preduzeća se očekuje da pokriju najmanje 10 procenata troškova iz svojih izvora finansiranja. Minimalna vrednost usluga istraživanja i razvoja je 4 hiljade evra (bez PDV-a).

Preko 70 preduzeća širom Srbije i iz raznih industrija u saradnji sa svojim istraživačko-razvojnim organizacijama podnelo je prijave u okviru prvog poziva koji je zatvoren 31. januara 2018. Tim EBRD-a zadužen za ocenjivanje predloga projekata odobrio je prvih 10 projekata koji će dobiti bespovratna sredstva u ukupnoj vrednosti od 150 hiljada evra.

Drugi poziv za prijave je otvoren od 13. marta do 30. aprila 2018. godine.

Zainteresovana preduzeća u saradnji sa izabranom istraživačko-razvojnom organizacijom treba da popune prijavni obrazac, na sledećem linku: http://inovacionivauceri.ebrd.rs/givs-application.docx, i pošalju na inovacionivauceri@ebrd.rs.

Više informacija pogledajte na: https://www.energetskiportal.rs/konkursi/drugi-poziv-za-prijave-za-zelene-inovacione-vaucere-od-13-marta-do-30-aprila-2018/.