Prihvaćen Predlog zakona o zajmu za drugu fazu projekta TE „Kostolac B3“

Srbija

dom_narodne_skupstine parlament.gov.rs

Na 37. sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava koja je održana 15. januara 2015. godine u Skupštini Srbije prihvaćen je Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za drugu fazu Paket projekta „Kostolac B power plant project“ između Vlade Republike Srbije koju predstavlja Ministarstvo finansija kao Zajmoprimca i kineske Export-Import banke kao Zajmodavca. Ovaj Predlog zakona podnela je Vlada Republike Srbije, a jednoglasno je prihvaćen.

Podsetimo, 17. decembra 2014. godine potpisan je sporazum između Kine i Srbije o zajmu za drugu fazu projekta TE „Kostolac B3“ u vrednosti od 608 miliona dolara. Zajam je uzet na 20 godina, sa 7 godina grejs perioda i kamatom od 2,5 odsto.

Termoelektrana „Kostolac B3“ imaće snagu od 350MW, a za njenu realizaciju predviđeno je 58 meseci. Sporazumom je predviđeno i proširenje kapaciteta kopa „Drmno“ sa 9 na 12 miliona tona uglja godišnje, što bi trebalo da bude završeno za 47 meseci.

Sandra Jovićević

foto: parlament.gov.rs