Prihrana sisara i zaštita prostora Nacionalnog parka Prokletije

Vesti | Region

Služba zaštite NP Prokletije pored redovnih aktivnosti kao što su obilazak terena i zaštita prostora nacionalnog parka, tokom zimskog perioda vrši i prihranu sisara, prvenstveno biljojeda, sa područja Parka.

Foto: MORT/Admir Lalić

Park je obezbedio seno koje je Služba zaštite postavila na više lokacija.

Nadzornici Parka iskoristili su pogodne vremenske prilike tokom prošle nedelje kako bi seno rasporedili na sva planirana mesta.

Isto tako, redovno prate stanje na terenu i u skladu sa istim planiraju aktivnosti u cilju zaštite prirodnih vrednosti zaštićenog područja.

Nacionalni park Prokletije osnovan je 2009. godine.

Reljef Prokletija je razuđen, isprepletan visovima, klisurama, strmim padinama, rečnim dolinama alpskog tipa i brojnim vrhovima preko 2.000 metara nadmorske visine.

Bogatstvo i raznovrsnost flore i faune čini ga ne samo centrom visokoplaninskog diverziteta Balkana, već i centrom biodiverziteta od evropskog i svetskog značaja.

Milisav Pajević