Prezentovane tenderske procedure u okviru projekta EE u Crnoj Gori

Ministarstvo ekonomije Crne Gore je početkom februara ove godine u Podgorici organizovalo prezentaciju tenderskih procedura u okviru projekta Program energetske efikasnosti u javnim zgradama u cilju upoznavanja potencijalnih ponuđača sa samim programom i načinom na koji se konkuriše na tendere za odabir izvođača radova.

U prisustvu predstavnika zainteresovanih kompanija, na detaljan način su prezentovane tenderske procedure, nakon čega su, u konstruktivnoj diskusiji, razmotrena sva pitanja prisutnih predstavnika zainteresovanih kompanija.

Podsetimo, ministarstvo ekonomije u saradnji sa Ministarstvom prosvete, Ministarstvom rada i socijalnog staranja i Upravom za imovinu implementira Program energetske efikasnosti u javnim zgradama – faze I i II, kojim je obuhvaćena primena mera energetske efikasnosti u odabranim obrazovnim i socijalnim ustanovama i administrativnim objektima. Sredstva za implementaciju programa su obezbeđena od strane KfW banke u iznosu od 36 miliona evra. Cilj programa je poboljšanje uslova rada i unapređenje energetske efikasnosti u odabranim objektima.

izvor: energetska-efikasnost.me

Sandra Jovićević