Prezentovana Parmska deklaracija u Nišu

%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%83%d0%b7%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%9a%d0%b5

U sredu 23. novembra 2016. godine u Nišu održana je prezentacija Parmske deklaracije.

Predstavnik Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine gospođa Biljana Filipović izjavila je da je cilj da se ukaže na ulogu lokalnih organa vlasti u daljem sprovođenju ovih procesa, jer nije samo regionalni nivo u obavezi da sprovodi ovaj dokument već je veza sa lokalnim institucijama mnogo važnija.

Srbija je jedna od 56 zemalja članica Evro regiona Svetske zdravstvene organizacije, potpisnica Deklaracije pete Ministarske Konferencije o životnoj sredini i zdravlju, čime je preuzela obavezu transponovanja medjunarodnog dokumenta u nacionalno zakonodavstvo, samim tim uključivanja nacionalnih i lokalnih institucija i organa vlasti u proces sprovođenja ciljeva koji se tiču životne sredina i zdravlja.

Uz podrsku Regionalnih razvojnih Agencija nastavlja se proces promocije na nacionalnom nivou, sa ciljem upoznavanja lokalnih organa vlasti sa obavezama i odgovornostima, radi unapređenja daljeg procesa.

izvor: jugpress.com

Sandra Jovićević