Prezentovan projekat „Promocija ekoturizma i zaštita životne sredine Palićkog jezera i Ludaša“

subotica

Od 20. do 21. juna 2016. godine u Eko centru na Paliću održana je prezentacija projekta „Promocija ekoturizma i zaštita životne sredine Palićkog jezera i Ludaša“.

Kako je saopšteno, cilj projekta je unapređenje mehanizma razvoja ekoturizma i održivog upravljanja prirodnim resursima u funkciji ruralnog razvoja, a funkcija je stvaranje uslova za razvoj ekoturizma i preduzetništva uz poštovanje principa očuvanja životne sredine na teritoriji opštine Subotica. Projekat bi trebalo da obuhvati brendiranje, promociju i prodaju turističkih proizvoda i destinacije, razvijanje kapaciteta lokalnih aktera u skladu sa principima ruralnog razvoja, podršku razvoju preduzetništva, unapređenje mera zaštite životne sredine, izgradnju infratsrukture i osiguranje održivosti projekta.

Realizuju ga Centar za istraživanja i studije turizma u saradnji sa organima lokalne samouprave, Minisatrstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Nemačkom agencijom za međunarodnu saradnju (GIZ) i kompanija privatnog sektora, a uz podršku Svetskog fonda za zaštitu prirode (WWF) i Dunavskog centra za kompetenciju.

Projekat bi trebalo da traje devet meseci, odnosno do kraja 2016. godine, a njegova vrednost iznosi 7.450.000 dinara.

Sandra Jovićević

foto: subotica.rs

izvor: subotica.rs