Prezentacija tenderskih procedura za odabir izvođača radova – EEPPB projekat

eeeMinistarstvo ekonomije u saradnji sa Ministarstvom prosvete, Ministarstvom rada i socijalnog staranja i Upravom za imovinu implementira „Program energetske efikasnosti u javnim zgradama“ – faze I i II. Njime je obuhvaćena primena mera energetske efikasnosti u odabranim obrazovnim i socijalnim ustanovama i administrativnim objektima. Sredstva za implementaciju programa su obezbeđena od strane KfW banke (kredit i donacija), u iznosu od 36 miliona evra. Cilj programa je poboljšanje uslova rada i unapređenje energetske efikasnosti u odabranim objektima.

U narednom periodu planirana je rekonstrukcija i adaptacija sedam osnovnih i srednjih škola (u nadležnosti Ministarstva prosvete), dva resursna centra (u nadležnosti Ministarstva rada i socijalnog staranja i Ministarstva prosvete), tri administrativna objekta (u nadležnosti Uprave za imovinu) i dve socijalne ustanove (u nadležnosti Ministarstva rada i socijalnog staranja).

Uobičajeni radovi koji se izvode u okviru ovog programa su: postavljanje termoizolacije i hidroizolacije na krovu, postavljanje termoizolacije na fasadi, zamena fasadne stolarije, izgradnja novog/poboljšanje postojećeg sistema grejanja, zamena opreme u kotlarnicama, zamena svetiljki, rekonstrukcija sanitarnih čvorova, a u zavisnosti od stanja objekta i rekonstrukcija krovova, konstruktivna sanacija, rekonstrukcija elektroinstalacija i sl.

Program se implementira u dve faze, pri čemu je u okviru prve faze, koja je trajala od januara 2012. godine do decembra 2015. godine, izvršena rekonstrukcija i adaptacija 20 osnovnih i srednjih škola i jednog studentskog doma, s tim što je ukupna vrednost izvedenih radova iznosila 13,3 miliona evra.

Implementacija druge faze programa je počela u januaru 2015. godine, sa rokom završetka do kraja 2020. godine.  U okviru druge faze programa, u toku 2016. godine izvedeni su radovi na sedam osnovnih i srednjih škola, ukupne vrednosti 5,5 miliona evra. Tenderska procedura za izbor izvođača radova se organizuje u skladu sa pravilima KfW banke. Jednim ugovorom je obično obuhvaćeno 3-5 objekata, pri čemu je uobičajena vrednost ugovora 2-3,5 miliona evra.

U cilju upoznavanja potencijalnih ponuđača sa samim programom i načinom na koji se konkuriše na tendere za odabir izvođača radova Ministarstvo ekonomije organizuje prezentaciju i poziva potencijalne ponuđače da učestvuju u ovom događaju.

Prezentacija će se održati u petak 03.02.2017. godine, u hotelu „Ramada“ (sala „Balkan“) u Podgorici, sa početkom u 11h.

Molimo sve koji su zainteresovani da prisustvuju prezentaciji da se prijave, najkasnije do 02.02.2017. godine, na sledeću mail adresu: toma.sinistaj@ee-me.org.

Izvor: energetska-efikasnost.me

Vesna Vukajlović