Prezentacija Republike Srbije dostupna i na sajtu Evropske agencije za hemikalije

Srbija

ministarstvo-poljoprivrede rtv.rs

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije saopštilo je da je zvanična internet prezentacija Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine sa podacima Informativnog pulta za hemikalije i biocidne proizvode od sada dostupna i na sajtu Evropske agencije za hemikalije – ESNA.

Kako je navedeno u saopštenju resornog ministarstva, nacionalni Informativni pult za hemikalije i biocidne proizvode u Republici Srbiji uspostavljen je još 2010. godine, a od 2011. godine predstavnicima Republike Srbije dodeljen je status posmatrača čime je omogućeno učešće na godišnjim sastancima HelpNet mreže. Ova mreža uspostavljena je sa ciljem pružanja podrške državnim organima koji rukovode nacionalnim infopultovima, a u njen rad uključene su sve zemlje članice Evropske unije, kao i zemlje poput Švajcarske i Turske koje, kao i Srbija, imaju status posmatrača. HelpNet mreža uspostavljena je od strane Evropske agencije za hemikalije – ESNA.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

Sandra Jovićević

foto: rtv.rs

izvor: eko.minpolj.gov.rs