Prezentacija Javnog poziva za izgradnju postrojenja na biogoriva u Kruševcu i Novom Sadu

Srbija

biomasa garfondapv.org.rs

U sredu 10. juna 2015. godine u Privrednoj komori Vojvodine i u četvrtak 11. juna u Privrednoj komori Kruševac biće održana prezentacija Javnog poziva za dodelu bespovratnih sredstava za izgradnju postrojenja za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije iz biomase/biogasa.

Kako je navedeno u pozivu, prezentacija je namenjena zainteresovanima za investiranje u postrojenja za kombinovanu proizvodnju energije, ali i bankama koje su zainteresovane za kreditiranje ovakvih projekata.

U okviru prezentacije prisutnima će se obratiti predstavnici Ministarstva rudarstva i energetike, Razvojnog programa Ujedinjenih nacija, kao i predstavnici pomenutih privrednih komora.

Podsetimo, Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije raspisalo je 8. maja 2015. godine Javni poziv za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava za izgradnju postrojenja za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije iz biomase/biogasa. Javni poziv se sprovodi u okviru projekta „Smanjenje barijera za ubrzani razvoj tržišta biomase u Srbiji“, a finansira ga Globalni fond za životnu sredinu i UNDP. Kako je navedeno, cilj projekta je održivo korišćenje energije kroz diversifikaciju izvora energije i razvoj tržišta biomase za korišćenje u energetske svrhe. U planu je izgradnja osam postrojenja za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije iz biomase ili biogasa, a ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 1,6 miliona dolara. Rok za prijavu je 15. oktobar 2015. godine.

Sandra Jovićević

foto: garfondapv.org.rs