Preuzimanje automatske merne stanice u Kosjeriću

U prostorijama Agencije za zaštitu životne sredine potpisan je godine ugovor sa Opštinom Kosjerić.

Ugovorom je određeno da Agencija za zaštitu životne sredine preuzme automatsku mernu stanicu za praćenje kvaliteta vazduha u Kosjeriću radi revitalizacije i njenog ponovnog uključenja u državnu mrežu automatskih mernih stanica za kvalitet vazduha.

Na taj način će građani Kosjerića imati u realnom vremenu pravovremenu i tačnu informaciju o koncentrarcijama osnovnih zagađujućih materija.

izvor: sepa.gov.rs

Sandra Jovićević