Presuda Evropskog suda: Rezultati studija o štetnosti pesticida ne smeju da budu tajna!

Evropski sud je 5. marta 2019. godine doneo odluku da Evropska agencija za sigurnost hrane mora da objavi sve studije o rizicima za nastanak raka koje možemo povezati sa glifosatom. Sud se složio sa argumentima Kluba zastupnika Zelenih/ESS-a o postojanju javnog interesa za transparentnost koji prevazilazi tvrdnje poput Monsantovih i Cheminovih kako se studije o rizicima za rak, koje se koriste u procesu odobravanja glifosata, ne mogu objaviti zbog zaštite komercijalnih interesa kompanija, saopštila je kancelarija evroparlamentarca Davora Škrleca.

Foto-ilustracija: Pixabay

Kako objašnjavaju, u navedenom sudskom slučaju, zastupnici Zelenih/ESS-a u Evropskom parlamentu, žalili su se u maju 2017. godine zbog neobjavljenih dokumenata na osnovu kojih se vrši postupak odobravanja pesticida. Evropska agencija za sigurnost hrane prethodno je, tvrde Zeleni, izjavila da je glifosat klasifikovala kao nekancerogen, na temelju neobjavljenih studija.

„Ova odluka prekretnica je i pobeda za sve one koji zagovaraju veću transparentnost u procesu donošenja odluka na nivou Evropske unije. Sud je jasno dao do znanja da u ovom slučaju tajnost u zaštiti poslovnih interesa nije opravdana. Evropska agencija za sigurnost hrane sada mora da objavi izveštaje agrohemijskih divova o toksičnosti njihovih proizvoda, kako bi naučnici i javnost mogli proceniti opasnosti koje ti pesticidi predstavljaju za ljudsko zdravlje i okolinu“, rekao je zastupnik Zelenih i član Odbora za okolinu, javno zdravlje i sigurnost hrane Evropskog parlamenta, Davor Škrlec.

Izvor: Agroklub