Premašena proizvodnja električne energije

Region | Hidro

11-514HE “Špilje” u Makedoniji proizvela je 340 miliona kWh električne energije, što je 29% više nego što je planirano za dosadašnji period, i 24% više od godišnjeg plana. U HE “Globočica” proizvedeno je 225 kWh što je za 18% vise od godišnjeg plana, potvrđeno je iz HE “Crni Drim”.

Trenutno je dotok vode na akomulacionom jezeru “Debarsko jezero” iznad 40 metara u sekundi i ima rezervi vode za proizvodnju na oko 20 miliona kWh električne energije.

Na akomolacionom jezeru “Globučica” dotiče 30 metara kubnih vode u sekundi i raspolaže sa 13 miliona kWh električne energije.

Očekuje se da proizvodnja električne energije koju ostvaruje HE “Crni Drim” bude veća za 40%.

Izvor: netpress.mk

V.V.