Premašen je zadati plan

Srbija

indexOperator distributivnog sistema „EPS Distribucija“ d.o.o. Beograd danas je obavestila javnost da je premašen zadati plan u jednom od najvažnijih segmenata poslovanja. U pitanju je smanjenje gubitaka u distributivnoj mreži. Podsećamo da su gubici u 2015. godini bili 14.02%, na osnovu čega je Vlada Republike Srbije zacrtala cilj, prihvaćen i od strane MMF, da ukupni gubici u distributivnoj mreži u 2016. godini moraju da budu smanjeni na nivo od 13.50%.

Operator distributivnog sistema „EPS Distribucija“ d.o.o. Beograd je u 2016. godini smanjio gubitke na nivo od 12.96%, čime je ostvareno dodatnih 820 miliona dinara uštede u odnosu na plan.

Ovaj rezultat ogleda se pre svega u investicionim aktivnostima koje kontinuirano sprovodimo na modernizaciji distributivne mreže i elektroenergetskih objekata, na izmeštanju mernih mesta, kao i pojačanim kontrolama u cilju otkrivanja krađe električne energije i suzbijanja tog vida kriminala.

Iako ostvareni procenat gubitaka u distributinoj mreži predstavlja zavidan poslovni rezultat, nećemo biti u potpunosti zadovoljni dokle god se taj procenat ne svede na nivo koji je prihvatljiv u ekonomski najrazvijenijim zemaljama.

Izvor: epsdistribucija.rs

V.Vukajlović