Prelog dobio RE-USE centar

Region | Upravljanje otpadom

U Prelogu u Hrvatskoj otvoren je prvi hrvatski centar za ponovnu upotrebu raznih vrsta otpada (RE-USE centar), a opštine Belica i Dekanovec pridružile su se PRE-KOM-u i potpisale Zero Waste strategiju.

Otvaranje centra za ponovnu upotrubu otpada važna je karika u izgradnji ekološki prihvatljivog sistema upravljanja otpadom u Prelogu i okolini koji dosad obuhvata podelu posuda za odvajanje na kućnom pragu, izgradnju kompostane, sortirnice i reciklažnog dvorišta. Centar za ponovnu upotrebu u Prelogu sastoji se od dva dela: izložbeno-prodajnog dela i skladišno-radioničarskog dela, također od 220 kvadrata. Krupni glomazni otpad, kao što je nameštaj, obuća, odeća i roba široke potrošnje koji se inačeodlagao na deponije u centru će biti popravljen, uređen ili obnovljen nakon čega će se moći ponovno koristiti.

Takođe, opštine Belica i Dekanovec pridružile su se strategiji Zero Waste 2020 prema kojoj do 2020. godine planiraju odvojeno sakupiti i obraditi 70 odsto otpada, a odbacuju štetno spaljivanje otpada.

izvor: zelena-akcija.hr

Sandra Jovićević