Preliminarna rang lista za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata pošumljavanja

Foto-ilustracija: Unsplash (Geran de Klerk)

Ministarstvo zaštite životne sredine – Komisija za pripremu Javnog konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata pošumljavanja u cilju zaštite i očuvanja predeonog diverziteta u 2021. godini i za ocenjivanje projekata prijavljenih na Javni konkurs, na osnovu sprovedenog Javnog konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata pošumljavanja u cilju zaštite i očuvanja predeonog diverziteta u 2021. godini (u daljem tekstu: Javni konkurs), a na osnovu člana 12. Uredbe o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju korisnici sredstava, uslovi i način raspodele sredstava, način praćenja korišćenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza, kao i druga pitanja od značaja za dodeljivanje i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 25/18), objavljuje:

Preliminarnu rang listu projekata za finansiranje iz sredstava Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije po Javnom konkursu za dodelu sredstava za finansiranje realizacije projekata pošumljavanja u cilju zaštite i očuvanja predeonog diverziteta u 2021. godini.

Kompletnu Preliminarnu rang listu možete pogledati ovde.

U Srbiji svakodnevno čitamo vesti o pošumljavanju gradova i njihovih opština, pa je tako među najaktuelnijim bila akcija sadnje u Kikindi, kada je istaknuto da je ovo najnepošumljeniji region Srbije.

Poljočuvarska služba postoji u Kikindi sedam godina i Bojan Jankov je jedan od 27 pripadnika ove službe koja nadgleda prostor od 62.000 hektara na severu Banata. Staraju se o usevima, bezbednosti na poljima , ali i očuvanju zasada drveća i vetrozaštitnih pojaseva, jer je Kikinda sa svega 1 odsto nejnepošumljeniji region Srbije. Nelegalna seča drva dešava se manje u odnosu na prethodne sezone, ali je to stalno prisutan problem.

Baš zbog izuzetno slabe pošumljenosti grad Kikinda puno čini na obnovi zasada. U poslednjih šest godina posađeno je novih 100 hiljada stabala, a novi radovi uskoro počinju i to sa prvim  optimalnim uslovima za sadnju biljaka u zimskoj hibernaciji. U planu da je da se prvo radi na vetrozaštitnom pojasu uz saobraćajnicu Mokrin – Padej.

Energetski portal