Preliminarna rang lista o dodeli sredstava Zelenog fonda za pošumljavanje

Foto: Milisav Pajević

Ministarstvo zaštite životne sredine, a na osnovu Uredbe o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju korisnici sredstava, uslovima i načinu raspodele sredstava, načinu praćenja korišćenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza, kao i drugim pitanjima od značaja za dodeljivanje i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije, 6. avgusta donelo je Preliminarnu rang listu o dodeli sredstava Zelenog fonda Republike Srbije za pošumljavanje u 2019. godini.

Po raspisanom novom Javnom konkursu za dodelu preostalih sredstava Zelenog fonda Republike Srbije za pošumljavanje u 2019. godini, koji je Ministarstvo zaštite životne sredine objavilo 1. jula na internet stranici Ministarstva zaštite životne sredine i Portalu e-Uprave, pristiglo je 19 prijava.

Preliminarnu rang listu o dodeli sredstava Zelenog fonda možete preuzeti ovde.

Milisav Pajević