Prelaskom na gas smanjila bi se emisija gasova iz rafinerije

Region | Gas

slide4-940x350Na sedmom sastanku Radne grupe grupe za praćenje stanja vazduha na teritoriji opština Bosanski Brod i Slavonski Brod, rečeno je da bi se prelaskom na gas postigli značajni rezultati u smanjenju emisija iz kotlova brodske Rafinerije nafte, a time i poboljšao kvalitet zraka na ovom području.

Na sastanku, koji je održan u Bosanskom Brodu, razgovaralo se, između ostalog, o obnavljanju ekološke dozvole za Rafineriju nafte Bosanski Brod, izvještaju o sprovedenim i planiranim merama i aktivnostima u skladu s ekološkom dozvolom u toj rafineriji, kvalitetu vazduha na ovom području (za period juli – decembar), mogućnost realizacije projekta gasifikacije Rafinerije nafte Bosanski Brod, kao i o drugim temama od značaja za kvalitet vazduha i životnu sredinu i zdravlje stanovništva.

U okviru prezentacija o kvalitetu zraka na ovom području za period juli – decembar 2016. godine, izvršenih od nadležnih hidrometeoroloških zavoda Republike Srpske i Republike Hrvatske, konstatovano  je da je, u periodu od 2012. godine, uočena tendencija pada vrednosti pojedinih zagađivača (PM2, 5 i H2S), što je rezultat i primenjenih mera iz ekološke dozvole u Rafineriji nafte Bosanski Brod, tvrdi se u saopštenju Ministarstava za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS-a.

Izvor: energetika.ba

Vesna Vukajlović