Prekomerna zagađenost vazduha u zemljama Zapadnog Balkana

Foto-ilustracija: Pixabay

Članovi Evropskog parlamenta, predstavnici Evropske komisije, nevladine organizacije i predstavnici ugroženog lokalnog stanovništva su na konferenciji, koja je održana u ponedeljak u Evropskom parlamentu, izrazili zabrinutost zbog zagađenja vazduha na zapadnom Balkanu i pozvali na hitne akcije i sprovođenje mera za smanjenje zagađenja.

Prema rezultatima mjerenja koja su predstavljena na konferenciji, granične vrednosti zagađenja PM česticama u neposrednoj blizini TE Tuzla su od 41 dan bile prekoračene 25 puta. Merenja je od oktobra 2016. do maja ove godine sprovela organizacija CEE Bankwatch, u saradnji sa partnerima u lokalnim zajednicama u kojim su locirane termoelektrane u BiH, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Bugarskoj i Rumuniji. Sastanak je organizovao Evropski parlament u saradnji s CEE Bankwatch mrežom.

Na ovom događaju su razmatrane mogućnosti uspostavljanja zajedničkih strateških pravaca koji bi se suočili sa ovim problemom na regionalnom nivou, kao i pomogli zemljama zapadnog Balkana da usklade standarde za kvalitet vazduha sa evropskim.

Četiri zemlje zapadnog Balkana u kojima je sproveden monitoring proizvode električnu energiju u zastarelim termoelektranama na ugalj koje imaju slabu ili nikakvu kontrolu emisija zagađujućih materija iz svojih postrojenja i sa deponija šljake i pepela. Ovo je faktor koji nesumnjivo doprinosi visokom nivou zagađenja koje je registrovano prilikom merenja na ovim lokacijama.

Najnoviji izvještaj o kvalitetu vazduha EEA, koji je koristio podatke iz 2013. godine procenjuje da samo zagađenje česticama PM 2,5 svake godine ubija 18.310 ljudi u BiH, Crnoj Gori, Srbiji i Makedoniji.

izvor: energetika.ba

Sandra Jovićević