Prekograničnom saradnjom do rešenja problema zagađenja vazduha

Ministar zaštite životne sredine u Vladi Republike Srbije Goran Trivan razgovarao je juče, na marginama neformalnog sastanka ministara zaštite životne sredine zemalja članica Evropske unije, sa ministrom životne sredine i voda Bugarske Nenom Dimovim.

Foto: Ministarstvo zaštite životne sredine

Ministri su razgovarali o saradnji na osnovama nedavno potpisanog Memoranduma o saradnji dveju zemalja u oblasti zaštite životne sredine kao i o zajedničkim regionalnim akcijama i inicijativama, a razmotrili su i pitanja zagađenja vazduha, očuvanja biodiverziteta i prekogranične saradnje.

Trivan je ukazao na to da su najveći zagađivači vazduha individualna ložišta, saobraćaj i termoelektrane, pri čemu je izneo predlog da se, uz finansijsku podršku UNEP-a, realizuje ujedinjena regionalna akcija gašenja individualnih kotlarnica.

Dimov je rekao da 9 od 27 gradova u Bugarskoj ispunjava standarde po pitanju zagađenja vazduha, uz napomenu da je Sofija najkritičnija, i u toku je projekat zamene sistema grejanja sa uglja na novije i zdravije tehnologije, vredan 60 miliona evra.

Ministri su zaključili da je u rešavanju problema zagađenja vazduha važna elektrifikacija javnog prevoza na čemu rade glavni gradovi dveju država i da se kroz prekograničnu saradnju može raditi na zajedničkim projektnim aktivnostima u ovoj oblasti.

Milisav Pajević