Preduzeti hitne mere za ograničavanje emisije štetnih gasova

Svet

zagadjenje vazduha

Statistika mesečne atmosferske koncentracije CO2 u vazduhu u aprilu i maju je upozoravajuća budući da konstantan rast nivoa gasova sa efektom staklene bašte uzrokuje klimatske promene.

Generalni sekretar Međunarodne meteoroške organizacije (World Meteorological Organization) gospodin Mišel Žero (Michael Jarraud) izjavio je da je potrebno preduzeti hitne akcije za ograničavanje nove emisije štetnih gasova, kako bismo sačuvali planetu budućim generacijama, i upozorio je da nam vreme ističe.

Koncentracija ugljendioksida u atmosferi je premašila novu granicu krajem maja, a samo je u aprilu po prvi put srednja mesečna koncentracija CO2 u atmosferi premašila 400 delova na milion (ppm) u celoj severnoj zagađenijoj hemisferi.

Svetska meteorološka organizacija (WMO), specijalizovana je agencija Ujedinjenih nacija zadužena da daje globalne meteorološke procene.

Alarmantna statistika pojačava dokaze da je sagorevanje fosilnih goriva odgovorno za povećanje toplote i emisije gasova staklene bašte i da je neophodno razvijati nova “zelena” postrojenja obnovljivih izvora energije.

Energetski portal