Predstavnici Svetske banke detaljno upoznati sa ispumpavanjem vode iz kopa „Tamnava-Zapadno polje“

Srbija

tamnava zapadno polje ispumpavanje

Delegacija Svetske banke posetila je kop „Tamnava-Zapadno polje“ i ovom prilikom predstavljena je detaljna analiza ispumpavanja vode iz ovog kopa.

Proces ispumpavanja vode teče u skladu sa Planom akcija za ublažavanje i monitoring uticaja na životnu sredinu. Protekle nedelje nastavljeno je izlovljavanje riblje mlađi u vodenim revirima koji su zaostali nakon povlačenja vode sa kopa „Tamnava-Zapadno polje“. Spašeno je više vrsta riblje mlađi koja je vraćena u reku Kolubaru. Akreditovana labaratorija „Prerada“ svakodnevno vrši monitoring kvaliteta vode u reci Kolubari i nema primedbi na kvalitet vode. Prema izveštaju Sektora za zaštitu i unapređenje životne sredine redovno se vrši kontrola svih aktivnosti ispumpavanja vode, kao i nadzor flore i faune.

Podsetimo, 24. oktobra ove godine predstavnici Svetske banke posetili su RB „Kolubara“ i ovom prilikom istakli da su zadovoljni postignutim rezultatima na ispumpavanju vode iz kopa „Tamnava-Zapadno polje“.

Sandra Jovićević

foto: rbkolubara.rs