Predstavljeni rezultati Nacionalne kampanje merenja radona u Republici Srbiji

Nuklearna energija

20160919_121201Na konferenciji za novinare koju je u ponedeljak održala Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije, predstavljeni su rezultati Nacionalne kampanje merenja radona u Republici Srbiji.

Kampanju je tokom 2015. i 2016. godine, sprovela Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije, kao regulatorno telo u oblasti radijacione i nuklearne sigurnosti i bezbednosti u Republici Srbiji, uz tehničku podršku Međunarodne agencije za atomsku energiju, i aktivno učešće naučnih radnika i predstavnika relevantnih subjekata, koji se u našoj zemlji bave poslovima zaštite od jonizujućih zračenja. Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, kao resorno ministarstvo, u punoj meri je podržalo ovu nacionalnu kampanju, kao i veliki broj lokalnih samouprava, koje su, preko tela, nadležnih za zaštitu životne sredine, dale doprinos prilikom distribucije detektora za merenje koncentracije radona zainteresovanim licima.

Konferenciju je otvorio dr Branislav Blažić, predsednik Odbora za zaštitu životne sredine Narodne Skupštine Republike Srbije. On je istakao da je Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije odgovorna, u okviru svojih nadležnosti propisanih Zakonom o zaštiti od jonizujućih zračenja i o nuklearnoj sigurnosti, između ostalog, i za sprovođenje sistematskog ispitivanje radioaktivnosti životne sredine na teritoriji naše zemlje, u cilju procene nivoa izlaganja stanovništva jonizujućim zračenjima. „Radon, kao radioaktivni gas predstavlja jedno od zagađenja zatvorenog prostora, a sa druge strane, ono što je za mene, kao lekara posebno značajno je, da je radon kroz niz epidemioloških studija prepoznat kao faktor rizika odgovoran za nastajanje karcinoma pluća, najvećeg i najrasprostranjenijeg karcinoma koje mi danas pre svega kod muške populacije imamo u Srbiji“, rekao je dr Blažić.

Dr Vladimir Udovičić, iz Instituta za fiziku, kazao je da je 97 procenata rezultata, zapravo ispod 400 bekerela po kubnom metru. „Na 158 mernih mesta (3 procenta), nađena je koncentracija koja prelazi interventni nivo preko 400 bekerela po metru kubnom. Kada uporedimo sve rezultate, dobijamo srednju godišnju koncentraciju radona u Srbiji od 105 bekerela po kubnom metru, što je na nivou srednje godišnje koncentracije radona u Evropi“, kazao je dr Udovičić.

Maja Eremić – Savković, pomoćnik direktora Agencije za zaštitu od jonizućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije govorila je o samom projektu Nacionalne kampanje merenja radona u Srbiji. Ona je istakla da je bilo nekoliko ciljeva zbog kojih je Agencija za zaštitu od jonizućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije pokrenula ovu kampanju: „Određivanje referentnog nacionalnog nivoa koncentracije radona za Srbiju, izgradnja institucionalnog sistema kontrole radona u zatvorenom prostoru, pronalaženje lokacija s visokim koncentracijama radona i izgradnja institucionalnog sistema za smanjenje nivoa radona“, rekla je Maja Eremić – Savković. Ona je istakla da bi širi Nacionalni program merenja radona, kao sistema zaštite od štetnog dejstva ovog radioaktivnog gasa, obuhvatio rešavanje dugoročnih rizika izlaganju radona u zatvorenom prostoru, analizu zemljišta i građevinskog materijala koji se koristi u izgradnji, kao i merama u sprečavanju ulaska radona u novoizgrađene objekte.

O rezultatima merenja koncentracije radona na mestima gde je izmereno preko 400 bekerela po metru kubnom, govorio je Slađan Velinov, direktor Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije. On je najavio da Agencija planira, da u saradnji sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju, već tokom jeseni organizuje dolazak eksperata sa iskustvom u sanaciji u ovoj oblasti, koja bi našim građevinskim stručnjacima predstavila metode i načine smanjenja koncentracije radona u postojećim objektima i prilikom gradnje novih. „Planira se da obučeni stručni timovi sa stranim ekspertima obiđu objekte sa povećanim koncentracijama i savetodavno pomognu građanima“, kazao je Velinov. On je dodao da će biti nastavljen sistemski program smanjenja nivoa radona u zatvorenom prostoru, pored ostalog merenjem koncentracije tog gasa u javnim ustanovama i poslovnim prostorima, ali i uvođenjem niza propisa iz građevinarstva kako bi se sprečio njegov ulazak u objekte.

Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije će u narednim nedeljama, svakom građaninu, učesniku nacionalne kampanje merenja radona u Srbiji, dostaviti Izveštaj sa izmerenim aktivnostima ovog radioaktivnog gasa u njegovom objektu, i ukoliko je potrebno dati sugestije koje bi se odnosile na njegovu redukciju.

Izvor: srbatom.gov.rs

Vesna Vukajlović