Predstavljeni nacrti tri zakona iz oblasti zaštite životne sredine

Srbija | Održivi razvoj

javna slusanja eko minpolj

U Narodnoj Skupštini Republike Srbije 17. i 19. novembra 2015. godine održana su javna slušanja o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode, Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine i Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom.

Predsednik Odbora za zaštitu životne sredine gospodin Branislav Blažić otvorio je javno slušanje o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode i ovom prilikom istakao da bi trebalo raditi na nacrtu pomenutog zakona kako bi bio potpuniji pre nego što uđe u proceduru Narodne skupštine. Prilikom otvaranja javnog slušanja za Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine i Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom naveo je da se javna slušanja organizuju radi predstavljanja zakona Odboru za zaštitu životne sredine, a kako bi se kroz diskusiju narodnih poslanika, predstavnika ministarstava i stručne javnosti poboljšao koncept budućih predloga zakona.

Državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine gospođa Stana Božović izjavila je da su pripremljene izmene i dopune ova tri zakona u cilju daljeg efikasnog sprovođenja procesa integracije Republike Srbije. Kako je istakla, usklađivanje sa propisima Evropske unije, uspostavljanje efikasnog sistema izdavanja, izmene i oduzimanja dozvole za upravljanje otpadom, uspostavljanje sistema izdavanja privremene dozvole za velike zagađivače, obezbeđivanje osnova za pristup sertifikovanom sistemu upravljanja i kontrole zaštite životne sredine EMAS sistemu, uvođenje novih instituta nusproizvoda i prestanka statusa otpada predstavljaju neke od novina u zakonu. Dodala je da se tako doprinosi i podršci jačanja održivog sistema upravljanja otpadom, razvoju cirkularne ekonomije, poboljšanju odredaba koje se odnose na kontrolu i nadzor u svrhu obezbeđivanja efikasne implementacije zakona kao i povezivanje sa zakonima iz drugih oblasti.

U saopštenju Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije istaknuto je da je Nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine izvršeno usklađivanje sa Zakonom o potvrđivanju konvencije o dostupnosti informacija, Direktivom o dostupnosti informacija o životnoj sredini 2003/04 EC, Direktivom 2003/35 EC i učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine – Arhuska konvencija, kao i usklađivanje sa Zakonom o slobodnom pristupu informacija od javnog značaja u pogledu ujednačavanja rokova za dostavljanje informacija, troškova izdavanja informacija i izuzetaka.

Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode usklađen je sa zakonima i standardima Evropske unije, a predloženo je i da se izvrše dopune zakona koji se odnose na planove upravljanja zaštićenim područjima, prava i ovlašćenja čuvara zaštićenih područja koji bi postali službena lica.

Nacrtom Zakona oizmenama i dopunama Zakona o upravljanu otpadom predviđeno je dodatno usklađivanje sa propisima Evropske unije, usaglašavanje sa drugim zakonima, kao i međusobno usklađivanje odredaba zakona radi efikasnije implementacije, pre svega u oblasti upravljanja medicinskim i farmaceutskim otpadom.

Sandra Jovićević

foto: eko.minpolj.gov.rs