Predstavljeni konkursi Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine

Srbija

nenad stankovic psemr.vojvodina.gov.rs

Pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine gospodin Nenad Stanković 11. decembra 2014. godine predstavio je konkurse za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava za realizaciju projekata biomase u javnim ustanovama i realizaciju projekata energetski održivih farmi mlečnih krava. Predstavljanje ovih konkursa ima za cilj da podstakne što više zaintresovanih stranaka da se prijave na konkurse kako bi se realizovalo što više ovakvih projekata.

Javni konkurs za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata energetski održivih farmi mlečnih krava objavljen je 5. decembra 2014. godine. Na konkurs se mogu prijaviti zemljoradničke zadruge, registrovana poljoprivredna gazdinstva, kao i privredna društva i preduzetnici sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine koja su registrovana za uzgoj goveda i proizvodnju mleka, navodi se u tekstu konkursa. Sredstva se mogu koristiti za adaptaciju postojećeg sistema za zagrevanje potrošne tople vode (ili hlađenje mleka) ili za rekonstrukciju postojećeg sistema za grejanje tople potrošne vode (ili hlađenje mleka) dodavanjem sistema rekuperacije toplote i sistema sa solarnim kolektorima. Ukupna sredstva koja se dodeljuju ovim konkursom iznose 30 miliona dinara, a svi zainteresovani mogu se prijaviti do 22. decembra 2014. godine.

Pravilnik o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja biomase za proizvodnju toplotne energije u javnim ustanovama objavljen je 6. decembra 2014. godine. Na konkurs se mogu prijaviti zdravstvene ustanove, obrazovne ustanove, sportski centri ili druge javne ustanove čiji je osnivač Vlada AP Vojvodine. Sredstva mogu biti iskorišćena za nabavku i montažu kotlova na biomasu, kao i adaptaciju postojećih sistema za grejanje koji proizvode toplotnu energiju iz fosilnih goriva i dodavanje novog kotlovskog postrojenja za primarno korišćenje biomase u energetske svrhe. Svi zainteresovani mogu se prijaviti do 22. decembra 2014. godine.

Sandra Jovićević

foto: psemr.vojvodina.gov.rs