Predstavljeni konkursi Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine iz oblasti energetske efikasnosti i štedljive rasvete

psemr

U Novom Sadu je 18. juna 2015. godine održana konferencija na kojoj su predstavljeni konkursi Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine iz oblasti energetske efikasnosti i štedljive rasvete.

Pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine gospodin Nenad Stanković izjavio je da je Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine raspisao ove konkurse početkom juna 2015. godine, kao i da se početkom avgusta ove godine očekuje raspisivanje tri konkursa za energetski održive farme, rekuperaciju i korišćenje solarne energije na poljoprivrednim gazdinstvima. Prema njegovim rečima, u septembru se očekuje raspisivanje konkursa za nevladine organizacije čiji je cilj unapređenje saznanja dece i učenika o efikasnom korišćenju energije. Gospodin Stanković je dodao i da se do kraja juna ove godine očekuje održavanje prezentacije projekta „Katastar napuštenih kopova“.

Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine raspisao je 10. juna 2015. godine Javni konkurs za sufinansiranje realizacije projekata povećanja energetske efikasnosti u objektima javne namene i Javni konkurs za sufinansiranje realizacije projekata štedljive unutrašnje rasvete u javnim ustanovama na teritoriji AP Vojvodine. Konkursi imaju za cilj povećanje energetske efikasnosti na teritoriji AP Vojvodine, a njihova vrednost iznosi 160 miliona dinara.

Sandra Jovićević

foto: psemr.vojvodina.gov.rs