Predstavljeni izazovi administrativnih kapaciteta u oblasti zaštite životne sredine

 

Foto: Ministarstvo zaštite životne sredine

Foto: Ministarstvo zaštite životne sredine

U Beogradu je u ponedeljak održan sastanak Radne grupe za izradu Akcionog plana za razvoj administrativnih kapaciteta koji se izrađuje uz podršku EAS 2 projekta, a zatim 28. avgusta i seminar za zainteresovanu javnost na kome su predstavljene projektne aktivnosti na izradi Akcionog plana za razvoj administrativnih kapaciteta.

Sastanak je otvorila Biljana Filipović Đušić, pomoćnik ministra za zaštitu životne sredine.

Predstavljeni su izazovi administrativnih kapaciteta u oblasti zaštite životne sredine, na nacionalnom, pokrajinskom i na lokalnom nivou.

Prisutnima su takođe predstavljeni rezultati institucionalne „GAP“ analize, koja obuhvata trenutno stanje na centralnom, pokrajinskom i lokalnom nivou, kao i procenu budućih potreba za zapošljavanjem na sva tri nivoa.

Takođe su prikazani i rezultati EU IPA 2014 projekta: „Restruktuiranje i optimizacija javne uprave u Republici Srbiji 2015-2018“, kao i Nacrt institucionalne SWOT analize urađene u okviru nacrta Akcionog plana.

Na sastanku su dogovoreni naredni koraci kako bi nacrt ovog dokument bio uključen u Nacrt revidirane Pregovaračke pozicije za Poglavlje 27.

Milisav Pajević