Predstavljeni ISO standardi i EMAS sistem

Svet

Predstavljeni ISO standardi i EMAS sistem

U utorak 14. oktobra 2014. godine održana je konferencija „Eko standardi i obrazovanje – uslov za održivo poslovanje“ u okviru Međunarodnog sajma energetike i ekologije, a u organizaciji Privredne komore Srbije.

Predstavnik Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine gospodin Aleksandar Vesić govorio je o EMAS sistemu. On je istakao da će EMAS sistem moći da se implementira kada Republika Srbija bude postala članica Evropske unije, ali je dodao i da postoji mogućnost registracije EMAS sistema preko treće zemlje članice Evropske unije kao što su Finska, Nemačka, Italija, Španija itd.

Predstavnik kompanije „Viktorija Konsalting“ gospođa Dragana Petrović dodala je da su novine u EMAS sistemu praćenje uticaja na životnu sredinu celog ciklusa, a ne samo proizvodnje kao i da kompanije sa više od 500 zaposlenih moraju da izveštavaju o uticaju kompanije na životnu sredinu.

Rukovodilac Centra za zaštitu životne sredine Privredne komore Srbije gospodin Dušan Stokić rekao je da će sledeće godine biti usvojena nova verzija standarda ISO 14001:2015 koja će pojačati ulogu najvišeg rukovodstva, održivu upotrebu resursa, zaštitu od klimatskih promena, održanje biodiverziteta i ekosistema.

Na konferenciji „Eko standardi i obrazovanje – uslov za održivo poslovanje“ predstavljen je i standard ISO 50 001 koji se odnosi na energetski menadžment. Osim toga predstavljen je i nivo harmonizacije standarda Republike Srbije sa standardima Evropske unije i dosadašnji rezultati u standardizaciji.

Sandra Jovićević

foto: pks.rs