Predstavljeni amandmani na predloge zakona iz oblasti zaštite životne sredine

sednica eko.minpolj.gov.rs

U petak 6. marta 2015. godine u Beogradu održana je sednica Odbora za zaštitu životne sredine.

U okviru sednice bilo je reči o amandmanima na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o biocidnim proizvodima, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o hemikalijama i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine.

Na sednici Odbora za zaštitu životne sredine zaključeno je da prema Zakonu o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine sva nova postrojenja pre puštanja u rad moraju posedovati integrisanu dozvolu, dok sva postrojenja koja su već puštena u rad imaju rok da do 2020. godine pribave ovu dozvolu. Takođe je rečeno da se izmenama i dopunama Zakona o hemikalijama uvode nove takse za najsloženije postupke, dok je izmenama i dopunama Zakona o biocidnim proizvodima predviđeno razgraničavanje nadležnosti inspekcija, navedeno je u saopštenju Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Sandra Jovićević

foto: eko.minpolj.gov.rs