Predstavljene prirodne vrednosti opštine Surčin

Foto: zzps.rs

Na poziv Opštine Surčin, u organizaciji opštinskog Javnog komunalnog preduzeća, stručni saradnici Zavoda za zaštitu prirode Srbije, održali su krajem februara u OŠ „22. oktobar“, prezentaciju o prirodnim odlikama i vrednostima na teritoriji ove opštine i programima njihove zaštite.

Učenicima šestog razreda, drvenaste vrste koje su zastupljene na teritoriji opštine u kojoj žive i zaštićeno područje Spomenik prirode „Bojčinska šuma“, predstavila je inž. šumarstva Biljana Krsteski. O pticama Surčina, kao i učešću saradnika Zavoda u rešavanju problema naletanja ptica prilikom sletanja i uzletanja aviona na aerodromu „Nikola Tesla“, govorio je ornitolog Miloš Radaković. Botaničar Zavoda mr Verica Stojanović, učenicima je prezentovala biljni svet njihove opštine, istakavši retke i zaštićene biljne vrste koje se mogu videti, ali i pojavu invazivnih vrsta koje ugrožavaju autohtoni svet flore. Kako izgledaju pojedine autohtone i invazivne vrsta, mr Verica Stojanović je pokazala i primercima iz herbara Zavoda.

Nakon prezentacija, učenici su imali priliku da pokažu šta su novo naučili o prirodi na teritoriji svoje opštine, učestvujući u eko kvizu koji je vodio ihtiolog dr Nenad Sekulić, načelnik Odeljenja za biodiverzitet, ekološke mreže i održivi razvoj. Učenici koji su bili najbrži u davanju tačnih odgovora nagrađeni su sa kompletom puzli na kojima su prikazane retke i zaštićene vrste: pančićev skakavac, ris i beloglavi sup.

Ovom prilikom, škole koje su učestvovale u programu dobile su paket obrazovnih materijala Zavoda, postere: Ribe Srbije, Drveće Srbije, Egzote Srbije, Biljne vrste od međunarodnog značaja u Srbiji, Vilinski konjici Srbije, Pravokrilci Srbije i Zmije Srbije, kao i nastavne listove – mini ključeve za prepoznavanje vrsta: drvenaste vrste, lekovito bilje, gljive, lišajevi, ptice, vodozemci, sisari, kornjače.

izvor: zzps.rs

Sandra Jovićević