Predstavljena video igra Energetski model 2050 Jugoistočne Evrope

Region

2050_visual-1-

U Sarajevu u Bosni i Hercegovini 30. novembra 2015. godine grupa nevladinih organizacija u okviru programa Politika Jugoistočne Evrope za održivu energiju (SEE SEP) predstavila je video igru Energetskog modela 2050 Jugoistočne Evrope.

Energetski model je predstavljen u formi onlajn video igre, a korisnicima je omogućeno da izaberu svoju energetsku budućnost. Postoji različiti niz scenarija, tako da korisnici mogu izabrati da li će se ulagati samo u ugalj, ili će se okrenuti kompatibilnom scenariju Evropske unije koji pokazuje da je moguće imati energetski efikasan sistem uz smanjenje gasova sa efektom staklene bašte. Model se zasniva na Kalkulatoru 2050 koji koristi Odeljenje za energetiku i klimatske promene Velike Britanije, a predstavlja prvi model koji je stvoren za ceo geografski region.

Direktor Energetske zajednice gospodin Janez Kopač izjavio je da je informisanje široke javnosti o odlukama koje se odnose na budućnost njihovih energetskih sistema veoma bitno, kao i da je video igra dobar alat da se javnosti objasne složena pitanja na jednostavan i zabavan način.

Šef SEE Change Net gospodin Garet Tankocić-Kelli istakao je da je moguće smanjiti emisiju gasova sa efektom staklene bašte za 80 odsto do 2050. godine i bez velikih troškova, što pokazuje ova video igra.

Šef Evropske unije za klimatsku i energetsku politiku gospodin Imke Lubbeke dodao je da zemlje Jugoistočne Evrope mogu nastaviti svoje energetske modele zasnovane na fosilnim gorivima, ili se mogu okrenuti održivom energetskom putu.

Sandra Jovićević

foto: ba.n1info.com