Predstavljena Studija zaštite „Strogi rezervat prirode Kalenić“

 

Foto: Zavod za zaštitu prirode Srbije

Foto: Zavod za zaštitu prirode Srbije

U prostorijama Skupštine opštine Rekovac u organizaciji Ministarstva zaštite životne sredine nedavno je održana Javna prezentacija i Javna rasprava Nacrta uredbe o proglašenju i Studiji zaštite za Strogi rezervat prirode „Kalenić“.

Javnu raspravu i prezentaciju vodila je Aleksandra Došlić, načelnik Odeljenja za zaštićena područja Ministarstva zaštite životne sredine i predstavila proceduru dobijanja statusa zaštićenog područja i Nacrt uredbe o proglašenju koji je zasnovan na Studiji zaštite „Strogi rezervat prirode Kalenić“, koju je je uradio Zavod za zaštitu prirode Srbije.

O radu Zavoda i istraživanjima u cilju zaštite, govorio je dr Nenad Sekulić, načelnik Odeljenja za biodiverzitet i ekološke mreže u Zavodu za zaštitu prirode Srbije.

Studiju zaštite Strogi rezervat prirode „Kalenić“, predstavila je koordinator za zaštićena područja Zavoda Biljana Krsteski, upoznavši prisutne sa prirodnim vrednostima i značajem područja za koje je rađena revizija i predstavlja prirodno dobra I (prve) kategorije zaštite od izuzetnog značaja.

U radu Javne rasprave učestvovali su predstavnici lokalne samouprave i JP „Srbijašume“, kao i Nataša Ratković iz Ministarstva zaštite životne sredine i Mirjana Nikolić i Nataša Panić iz Zavoda za zaštitu prirode Srbije.

Strogi rezervat prirode „Kalenić“ nalazi se u centralnom delu Srbije, u Pomoravlju, 50 km jugozapadno od Jagodine, a na dva km od kulturno istorijskog spomenika Manastira Kalenić.

Prostor koji je obuhvaćen granicom zaštite, prekriven je šumskom vegetacijom koja je okarakterisana kao klimatogena šuma sladuna i cera (Quercetum farnettocerris).

To je jedina zaštićena površina (rezervat) u Srbiji sa ovakvim šumskim ekosistemom. Nadmorska visina spomenika prirode iznosi 700 metara.

Prema administrativnoj podeli Strogi rezervat prirode „Kalenić“ nalazi se na teritoriji opštine Rekovac. Ukupna površina područja koje se predlaže za zaštitu iznosi dva hektara.

Ova šumska zajednica hrasta sladuna i cera, okružena je široko rasprostranjenom bukovom šumom. Zahvaljujući specifičnim klimatskim, geološkim, geomorfološkim, pedološkim osobinama, kao i antropogenim uticajima, lokalitet zvani „Spasojevina“ na kojem se nalazi rezervat je u prošlosti bio prekriven hrastovim šumama, o čemu govore i današnji ostaci šumskih kompleksa.

Očuvani deo šume je mešovita sastojina hrastova sladuna i cera na blagoj do strmoj padini, sa žbunastom i prizemnom vegetacijom.

Dobro očuvan kompleks ovih šuma sa stablima sladuna i cera starosti je oko 100 godina. Kao tipično šumsko stanište prašumskog karaktera odlikuje se bogatstvom ornitofaune (Dendrocoposmayor, Turdus merula, Turdus viscivorus…).

Prostor šume Kalenić jedna od značajnijih lokacija Pomoravlja sa aspekta bogatstva biljnog pokrivača, odnosno očuvanja biodiverziteta.

Milisav Pajević