Predstavljena publikacija o statusu površinskih voda Srbije

WWD_2016

U prostorijama Privredne komore Srbije 22. marta 2016. godine održan je stručni skup i promocija publikacije „Status površinskih voda Srbije – Analize i elementi za projektovanje monitoringa“ povodom obeležavanja Svetskog dana voda.

Sekretar Udruženja za komunalne delatnosti Privredne komore Srbije gospođa Tatjana Ercegović Petrić izjavila je da je voda opšte dobro prema kojem se moramo odnositi sa posebnom pažnjom i odgovornošću uz obavezu da je sačuvamo za buduće generacije. Istakla je da dugoročno održivo upravljanje vodama zahteva ulaganje u savremenu opremu, ali i posebnu brigu i ulaganje u kadrove.

Državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije gospođa Stana Božović navela je da je ispunjenje zahteva i standarda Evropske unije u oblasti voda jedan od prioriteta Srbije u procesu evropskih integracija, a zbog čega se intenzivno radi na usklađivanju domaće sa evropskom legislativom. Ona je dodala da je zagađenje voda jedan od najvećih problema savremene civilizacije, a da će zalaganje Srbije u ovoj oblasti biti usmereno na zaštitu reke Dunav i njegovih pritoka, ali i održivom korišćenju resursa.

Na skupu je istaknuto i da značajnu pretnju predstavljaju neefikasna postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u zemljama srednjeg i donjeg toka Dunava, ili njihovo nepostojanje. Navedeno je da je u sektor voda potrebno uložiti oko 5,6 milijardi evra, dok je za problem otpadnih voda potrebno izdvojiti oko 3,2 milijarde evra.

Na skupu je predstavljena i publikacija „Status površinskih voda Srbije – Analize i elementi za projektovanje monitoringa“ koju možete pogledati na sledećem linku.

Stručni skup organizovalo je Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije, Agencija za zaštitu životne sredine, Republička direkcija za vode u saradnji sa Udruženjem za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo i Privrednom komorom Srbije.

Sandra Jovićević

foto: sepa.gov.rs