Predstavljena inicijativa za formiranje platforme Regiona Centralnog Dunava

Srbija | Održivi razvoj

Brisel_1 vojvodina gov rs

U sredu 9. marta 2016. godine u Briselu predstavljena je inicijativa za formiranje platforme Regiona Centralnog Dunava.

Pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu AP Vojvodine gospodin Branislav Bugarski izjavio je da Vojvodina maksimalno koristi programe prekogranične saradnje i da je spremna da pronađe najbolja rešenja kada je reč o finansiranju strateških projekata kao što su projekat obnove Begeja i kanala Baja-Bezdan. On je istakao da je saradnja sa županijama u susedstvu na visokom nivou jer Vojvodina želi da se fokusira na strateške projekte kao što su ulaganje u vodovodnu i kanalsku mrežu, ali i zaštita životne sredine.

Direktor Briselske dunavske tačke gospodin Matija Vilfan istakao je da 14 zemalja sa 12 prioritetnih oblasti moraju da se fokusiraju na svoje prirotete i da od Dunavske strateške tačke traže pomoć za konkretne projekte koji se mogu naći u okviru evropskih institucija i finansiranju od strane javno-privatnih partnerstava, Evropske investicione banke i Balkanskog investicionog fonda.

U okviru sastanka istaknuto je i da je formiranje platforme Regiona Centralnog Dunava odličan način da se zajedničkim angažmanom dođe do kvalitetnih strateških projekata u oblasti vodne privrede i zaštite životne sredine, ali i brendiranju kulturne i turističke ponude regije.

Sandra Jovićević

foto: vojvodina.gov.rs