Predstavljen reciklažni kompleks kompanije Miteco

Vesti | Upravljanje otpadom

Obilazak Pogona za reciklažuPovodom 50 godina od osnivanja prve otkupne stanice za sekundarne sirovine u beogradskoj opštini Rakovica, kompanija Miteco danas je svečano predstavila reciklažni kompleks koji čine transfer stanica za industrijski i opasan otpad, novi pogon za reciklažu i mobilni pogon za remedijaciju zagađenih lokacija PCB-em. Miodrag Mitrović, predsednik kompanije Miteco, istakao je da izgradnja ovog reciklažnog kompleksa predstavlja primer uspešne privatizacije i braunfild investicije, koje pored oživljavanja starih objekata podrazumevaju i revitalizaciju zagađenog građevinskog zemljišta.

„Danas smo svedoci da su se veoma dobro pokazale ideja obnove Kneževca i odluka da se zadrži ista delatnost prilikom privatizacije. Pred nama su novi izazovi koji diktiraju hitno uklanjanje istorijskog zagađenja i jedne od najopasnijih hemikalija – PCB – iz okruženja. Kompanija Miteco će u budućem periodu nastaviti sa investiranjem u nove uređaje i tehnologiju za dekontaminaciju zemlje, i intenzivno raditi na razvoju onoga što je u svetu već uveliko standard, a to je korišćenje otpada kao energenta, i to uz pomoć domaćih i stranih eksperata“, rekao je Mitrović. Vrednost investicije iznosi 2,3 miliona evra, ukupna površina reciklažnog kompleksa je 14.200 m2, a kapacitet kompleksa je 10.000 tona industrijskog i opasnog otpada na godišnjem nivou.

Kako je istakla državna sekretarka Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Stana Božović, resorno ministarstvo je u prethodnoj godini sa više od 10 lokacija, na kojima se nalaze preduzeća u restrukturiranju i stečaju, uklonilo preko 2 000 tona opasnog otpada, te će ovaj reciklažni kompleks u velikoj meri olakšati napore Vlade Republike Srbije da se građanima Srbije omogući visok životni standard.

„Danas se na lokacijama sa kojih je uklonjen opasni otpad grade nove, savremene fabrike, a kompanija Miteco aktivno je učestvovala i doprinela našim naporima, i  ovom prilikom pokazala visok stepen profesionalizma i kvaliteta usluga koje pruža. Ovo je dokaz da Srbija ima znanje, tehnologije i kompanije koje mogu da rade zahtevne i kompleksne poslove u ovoj oblasti, bilo da se radi o tretmanu, skladištenju ili izvozu opasnog otpada“, istakla je Božović. Puštanjem u rad pogona u okviru reciklažnog kompleksa u Rakovici omogućiće se otvaranje novih 30 radnih mesta i doprineti ubrzanom razvoju Beograda i Srbije, a kako je istakao Miroslav Miletić, potpredsednik Privredne komore Srbije, ovakva investicija od velike je važnosti posebno zbog činjenice da je realizovana u godini preduzetništva. „Ovo je važan iskorak ka podizanju infrastrukture za upravljanje opasnim otpadom i ka podizanju nacionalnih kapaciteta, koji su ujedno važni i za obaveze koje država preuzima u procesu evropskih ekoloških integracija. Ova investicija  je dobar primer da privatni kapital ulazi hrabro u oblast komunalnih delatnosti i jača kvalitet i dostupnost usluga industriji“, naglasio je Miletić.

Rad reciklažnog kompleksa biće usklađen sa domaćim i evropskim propisima, čime će biti omogućeno integralno upravljanje otpadom na jedinstven način. Sekretarijat za zaštitu životne sredine već je izradio Lokalni plan upravljanja otpadom na teritoriji čitavog grada Beograda 2011 – 2020. godine. „Realizacijom ovih planova otpad više neće biti problem nego sirovina i, samim tim, stepen zaštite životne sredine i zdravlja ljudi će biti podignut na još viši nivo”, rekao je Goran Trivan, sekretar za zaštitu životne sredine Grada Beograda.

Vesna Vukajlović