Predstavljen projekat „Praćenje tokova otpada u Republici Srbiji“

Srbija | Upravljanje otpadom

PracenjeTokovaOtpada2016

U ponedeljak 6. juna 2016. godine u prostorijama Privredne komore Srbije predstavljen je projekat „Praćenje tokova otpada u Republici Srbiji“.

U okviru prezentacije rečeno je da je je projekat veoma značajan sa aspekta dobijanja preciznih informacija o upravljanju otpadom u Republici Srbiji. Istaknuto je da se projekat „Praćenje tokova otpada u Republici Srbiji“ implementira u Odeljenju Nacionalnog registra izvora zagađivanja Agencije za zaštitu životne sredine, a finansira ga Kraljevina Norveška.

Osim toga, prikazano je i stanje u upravljanju otpadom u Republici Srbiji, ali i novi internet portal Agencije za zaštitu životne sredine PRTR o izvorima zagađivanja koji je urađen u skladu sa Arhuskom konvencijom i PRTR protokolom Evropske unije.

Sandra Jovićević

foto: sepa.gov.rs