Predstavljen predlog setova indikatora revidirane Strategije očuvanja prirode

Foto: Institut za biologiju i ekologiju Univerziteta u Kragujevcu

Na Institutu za biologiju i ekologiju Univerziteta u Kragujevcu održano je predavanje na temu pripreme 6. Nacionalnog izveštaja Konvencije o biološkoj raznovrsnosti UN.

Agencija za zaštitu životne sredine predstavila je predlog setova indikatora revidirane Strategije očuvanja prirode, kao i postojeće indikatore biodiverziteta.

Predstavljen je koncept izveštaja prema preporukama i zahtevima Konvencije o biološkoj raznovrsnosti, kao i alati na portalu CHM koji će se koristiti u izradi izveštaja.

Posebno je naglašena potreba izrade novih indikatora kako bi se što preciznije opisalo stanje biodiverziteta.

Agencija za zaštitu životne sredine poziva sve zainteresovane institucije i pojedince da se aktivno uključe u pripremu 6. Nacionalnog izveštaja Konvencije o biološkoj raznovrsnosti UN.

Milisav Pajević