Predstavljen novi Plan upravljanja otpadom Hrvatske

Region | Upravljanje otpadom

mid_574c17df19622

U opštini Čakovec u Hrvatskoj 30. maja 2016. godine predstavljen je novi Plan upravljanja otpadom za period od 2016. do 2022. godine.

Ministar zaštite životne sredine i prirode Hrvatske gospodin Slaven Dobrović izjavio je da je neophodno unaprediti postojeći sistem upravljanja otpadom. Dodao je da je ovo prilika da gradovi i opštine izgrade sistem koji će biti finansijski i ekološki održiv, a u skladu sa cirkularnom ekonomijom. Istakao je da su sistemi na kojima se rade jeftiniji od aktuelnih sistema koji se temelji na velikim centrima za upravljanje otpadom i čija bi izgradnja donela i značajno povećanje cena komunalnih usluga, kao i da će unapređenje sistema upravljanja otpadom u Hrvatskoj doneti nova radna mesta i smanjenje cena odlaganja otpada.

Kako se navodi u saopštenju Ministarstva zaštite životne sredine i prirode Hrvatske, novi Plan za upravljanje otpadom Hrvatske temelji se na kompostiranju, centrima za ponovnu upotrebu otpada, izgradnju većeg broja manjih reciklažnih centara sa sortirnicima i kompostištima, a uskoro se očekuje da bude upućen u javnu raspravu.

Sandra Jovićević

foto: mzoip.hr