Predstavljen nacrt Nacionalne strategije aproksimacije za oblast životne sredine Crne Gore

javna rasprava mrt.gov.me

U utorak 29. marta 2016. godine u Podgorici u Crnoj Gori održan je peti okrugli sto povodom Javne rasprave o Nacionalnoj strategiji aproksimacije za oblast životne sredine (NEAS) sa Akcionim planom za period od 2016. do 2020. godine.

Generalni direktor za životnu sredinu Ministarstva održivog razvoja i turizma Crne Gore gospođa Ivana Vojinović izjavila je da je cilj okruglog stola upoznavanje predstavnika nevladinog sektora sa Prvim nacrtom Nacionalne strategije aproksimacije za oblast životne sredine. Predstavila je značaj ekonomske analize u NEAS-u koja predstavlja novinu u procesu pregovora, a naglasila je i da je doprinela boljem razumevanju obaveza koje je potrebno preduzeti na državnom i lokalnom nivou, ali i sa aspekta pojedinačnog domaćinstva.

Državni sekretar Ministarstva održivog razvoja i turizma Crne Gore gospođa Daliborka Pejović istakla je da je ekoomska analiza pokrenula značajna pitanja u pogledu sprovođenja aktivnosti u oblasti životne sredine, posebno naglasivši element socijalne korelacije, tačnije ekonomske priuštivosti planiranog sistema za građane.

Programom Javne rasprave predviđeno je održavanje šestog okruglog stola 1. aprila 2016. godine na kome će učestvovati članovi radne grupe za Poglavlje 27. Svi zainteresovani mogu dostaviti svoje primedbe i sugestije na nacrt Nacionalne strategije aproksimacije za oblast životne sredine (NEAS) sa Akcionim planom za period od 2016. do 2020. godine do 13. aprila 2016. godine.

Sandra Jovićević

foto: mrt.gov.me