Predstavljen kvalitet vode akumulacije Grlište u Zaječaru

Srbija

Foto: Agencija za zaštitu životne sredine

Predstavnici Agencije za zaštitu životne sredine učestvovali su na XXX stručnom sastanku preventivne medicine Timočke krajine sa međunarodnim učešćem koji je održan od 25. do 28. aprila 2017. godine u Zaječaru.

Cilj skupa bio je poboljšanje saradnje između sektora za životnu sredinu i zdravstvenog sektora, kao i da se osnaži uloga principa predostrožnosti u javnom zdravlju i zaštiti životne sredine.

Predstavnici Agencije za zaštitu životne sredine su prezentovali dva rada iz oblasti kvaliteta vode akumulacije Grlište namenjene vodosnadbevanju grada Zaječara.

Prezentacije sa skupa možete pogledati na sledećem linku.

izvor: sepa.gov.rs

Sandra Jovićević