Predstavljen „Katastar napuštenih kopova na teritoriji AP Vojvodine“

Srbija

psemr

U prostorijama Pokrajinske Vlade 25. juna 2015. godine održana je prezentacija softvera „Katastar napuštenih kopova na teritoriji AP Vojvodine“.

Pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine AP Vojvodine gospodin Nenad Stanković istakao je da je zadovoljan ovim projektom. On je dodao da je projekat pokazao da na teritoriji Vojvodine oko 200 kilometara kvadratnih čine degradirane površine. Prema njegovim rečima, potrebno je sistemsko rešavanje problema, a do 2020. godine prostornim planom Republike Srbije i regionalnim prostornim planom AP Vojvodine definisano je da se moraju sanirati degradirane površine na teritoriji nacionalnih parkova i zaštićenih područja.

Dekan Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu gospodin prof. dr Ivan Obradović izjavio je da je u izradi softvera „Katastar napuštenih kopova na teritoriji AP Vojvodine“ učestvovao multidisciplinarni tim sa ovog fakulteta, kao i da je primenjena najsavremenija tehnologija.

Katastrom napuštenih kopova obuhvaćeno je 217 napuštenih kopova na teritoriji AP Vojvodine. Za svaki od ovih kopova dati su detaljni podaci, planirane aktivnosti za rekultivaciju i sanaciju, istorijat, a priložene su i fotografije. U planu je da se „Katastar napuštenih kopova na teritoriji AP Vojvodine“ dalje razrađuje kako bi se stavio u funkciju menadžmenta mineralnim i prirodnim resursima, ekološkog i menadžmenta u državnim organima da bi se sa uspehom razvio koncept održivog razvoja.

Sandra Jovićević

foto: psemr.vojvodina.gov.rs