Predstavljen Izveštaj o radu opštinskog štaba za vanredne situacije Gornjeg Milanovca

Foto: gornjimilanovac.rs

U ponedeljak, 22. januara u svečanoj sali Okružnog načelstva u Gornjem Milanovcu, predstavljen je Izveštaj o radu opštinskog štaba za vanredne situacije.

Takođe je predstavljen i prošlogodišnji Operativni plan odbrane od poplava u cilju preventivnog smanjenja rizika od poplava.
U tu svrhu Javno preduzeće za izgradnju izvelo je radove na uređenju i čišćenju reka i potoka, kako na gradskom, tako i na prigradskom području. Očišćeno je 3.5 kilometara reka i potoka, iskopano 20 kilometara kanala i propusta za regulaciju površinskih voda na putevima i saobraćajnicama i ugrađeno 580 metara cevi, koje pored zaštite puteva imaju funkciju zaštite od poplava, klizišta i odrona.

Prošle godine Opština Gornji Milanovac je investirala i uložila oko 3,5 miliona dinara u izgradnju elektronskog sistema za javno uzbunjivanje stanovništva.

Na sastanku je rečeno da je formiran stručni tim za izradu Procene ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća. Očekuje se da Procene ugroženosti bude završena do kraja ovog meseca nakon čega će biti upućena na saglasnost nadležnom ministarstvu.
Ove godine planiran je početak radova na sanaciji korita potoka Jakljevo, čija je vrednost 21 milion dinara. Radovi su planirani od mosta u ulici Milutina Todorovića Žice, uzvodno do ulice Natalije Carević.

Na sastanku u zgradi Okružnog načelstva prisustvovali su komandant štaba za vanredne situacije opštine Gornji Milanovac, predsednik opštine Dejan Kovačević, članovi opštinskog štaba za vanredne situacije predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Ivan Radivojević iz Nacionalnog trening centra za vanredne situacije i Đula Lošanc, koordinator razvoja programa priprema za delovanje u nesrećama ispred Crvenog krsta Srbije.

Milisav Pajević