Predstavljen IPA projekat prekogranične saradnje u Pančevu

Gradski menadžer Pančeva Maja Vitman održala je konferenciju za medije na kojoj je govorila o aktivnostima na projektu koji zajedno sprovode grad Pančevo i opština Rešice.

Ovom prilikom Maja Vitman istakla je da je ovo prvi infrastrukturni projekat ovog karaktera, prekogranične saradnje Rumunija-Srbija. Još jedna važna stvar jeste da su grad Pančevo i opština Rešica višedecenijski zbratimljeni gradovi, ali po prvi put rade na jednom zajedničkom projektu. Sredinom januara 2018. godine održana je prva konferencija povodom pokretanja ovog projekta, zapravo implementacije projekta u vezi sa energetskom efikasnošću. Cilj ovog projekta jeste doprinos energetskoj efikasnosti u vezi sa korišćenjem obnovljivih izvora energije i smanjenjem emisije gasova koji proizvode efekat staklene bašte.

Vrednost zajedničkog projekta je 1.353.167,00 evra, a za grad Pančevo je, opredeljena ovim projektom vrednost, od 792.776,00 evra. Za našeg partnera, odnosno lidera na ovom projektu vrednost sredstava je 560.391,00 evra. Čitav ovaj projekat će biti finansiran putem Intereg IPA CBC programa koji finansira Evropska unija. Grad Pančevo je tokom prethodne godine, tačnije 29. decembra 2017. godine objavio tendersku dokumentaciju na programskom veb sajtu prekogranične saradnje Rumunija – Srbija i takođe u listu Danas. Otvaranje ponuda predviđeno je za 6. mart ove godine i nadamo se da ćemo dobiti dobre izvođače radova koji će ispunjavati sve potrebne uslove. Završetak ovog projekta predviđen za 9. jun 2019. godine, koji ćemo u skladu sa svim ugovornim obavezama koje je grad potpisao sa donatorom, sigurno ispuniti, istakla je gospođa Vitman.

izvor: pancevo.rs

Sandra Jovićević